จังหวัดมุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอ(กพข.) พิจารณาคำขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนบูรณะปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและถวายคำแนะนำวัดที่ยื่นของบประมาณเพื่อรับเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัดจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ณ ที่พักสงฆ์ป่าประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์(ธ) บ้านเกษตรสมบูรณ์ ม.๑๐ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลโครงการฯ ระดับภาค ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินผลโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๐ ณ วัดทุ่งสว่างวัฒนาราม(ธ) ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 183,716