สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลโครงการฯ ระดับภาค ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินผลโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๐ ณ วัดทุ่งสว่างวัฒนาราม(ธ) ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลโครงการฯ ระดับภาค ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินผลโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๐ ณ วัดพุทธนคราภิบาล ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษก วัตถุมงคลพระพุทธมิ่งมงคลมุณีศรีมุกดาหาร รุ่น"มุก มั่ง มี"ณ ศาลาการเปรียญวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ บ้านเขามโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ ห้องประชุมใหญ่พุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมโครงการประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 158,487