ถวายการอุปัฏฐากพระภิกษุสงฆ์ ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระครูจันทรวิสุทธิ์(หลวงปู่ล้วน จันทสาโร) เจ้าอาวาสวัดศรีมงคลเหนือ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับเครือข่ายพลังบวร ร่วมแบ่งปันน้ำใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน รับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของจำเป็น เพื่อนำไปมอบเป็นขวัญกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) และร่วมใจจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่เพื่อร่วมตรวจติดตามงานขุดเจาะเสาเข็มรากฐาน"เจดีย์จันทรวิสุทธิ์" สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,280