🔵สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเยี่ยมการจัดการสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธ​ศาสนา​ (B-net) ปีการศึกษา​ ๒๕๖๕🔵 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีมอบตราตั้งเจ้าอาวาสวัดศรีสุวรรณมงคล ณ วัดศรีสุวรรณมงคล ชุมชนโคกสุวรรณ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะเขตสุขภาพที่ ๑๐ ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ระดับเขต พัฒนาศักยภาพพระคิลานุปัฏฐาก(พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - พระ อสว.) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบรายงานการเสนอขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ณ วัดศรีสว่างอารมณ์ บ้านหนองสระพัง หมู่ ๙ ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 216,482