สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บสถิติข้อมูลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ นายวีระเกียรติ สานุทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่สำรวจที่พักสงฆ์เพื่อขออนุญาตสร้างวัด จังหวัดมุกดาหาร ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร และวางพานพุ่ม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่จัดทำบันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาของราษฎร เพื่อประโยชน์ในการยื่นขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติสร้างวัด ณ ที่พักสงฆ์ภูเพียงดิน  จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 56,248