สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหา ร่วมพิธีทำวัตรเย็น รับฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ บำเพ็ญกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดบำเพ็ญพระราชกุศล ๕๐ วัน (ปัญญาสมวาร) พระราชทานศพ พระครูจันทรวิสุทธิ์ (ล้วน จนฺทสาโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีมงคลเหนือ พิธีรับพระราชทานฉันภัตตาหารเพล ณ กุฏิรับรองหลังใหญ่ วัดศรีมงคลเหนือ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดบำเพ็ญพระราชกุศล ๕๐ วัน(ปัญญาสมวาร) พระราชทานศพ พระครูจันทรวิสุทธิ์ (ล้วน จนฺทสาโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีมงคลเหนือ พิธีทอดผ้าไตร รับฟังพระธรรมเทศนา ณ กุฏิรับรองหลังใหญ่ วัดศรีมงคลเหนือ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 111,790