คณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร บริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในเขตอำเภอดงหลวง และอำเภอหว้านใหญ่ นายวีระเกียรติ สานุทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรมสนามหลวง ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร และอำเภอดอนตาล เป็นวันที่ ๒ นายวีระเกียรติ สานุทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อร้องเรียนผ่านสื่อ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เขตอำเภอหว้านใหญ่

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 37,592