สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๔ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ขอความอนุเคราะห์เทศบาลเมืองมุกดาหารเริ่มดำเนินการรื้อถอนบริเวณที่จะใช้ก่อสร้าง"เจดีย์จันทรวิสุทธิ์" สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมอำนวยความสะดวกในการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุ สามเณร วัดศรีมงคลเหนือ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมรับฟังผู้รับเหมาก่อสร้างอธิบายแบบแปลนรายละเอียดในแบบสัญญาจ้าง เพื่อการก่อสร้าง”เจดีย์จันทรวิสุทธิ์” สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจติดตามผลการปฎิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๔ ร่วมกับคณะกรรมการด้านการติดตามประเมินผลและรายงานข้อมูลอุบัติเหตุในคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๔ จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 5,999