สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ พิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร หลวงปู่แสน ฐานังกโร กิจกรรม"ตักบาตรรุ่งอรุณ ณ ชายโขงงามมุกดาหาร และทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา(B-Net)ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหารร่วมกับจังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีทำวัตรเย็น รับฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียน การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๔

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 11,315