สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย “วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร” ณ บริเวณอาคารจงวุฒิเวศย์ สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ นักธรรมชั้นโท-เอก ณ สนามสอบธรรมสนามหลวงวัดศรีบุญเรือง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร และสนามสอบธรรมสนามหลวงวัดพุทโธธัมมธโร(ธ) ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 🟡 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอ(กพข.) พิจารณาคำขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนบูรณะปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร🟡 🟡 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ นักธรรมชั้นโท-เอก ณ สนามสอบธรรมสนามหลวงวัดศรีบุญเรือง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร🟡 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 445,065