วัดป่าวิเวกวัฒนาราม(หลวงปู่จาม มหาปุญโญ)

วัดป่าวิเวกวัฒนาราม หรือ วัดหลวงปู่จาม ตั้งอยู่บ้านห้วยทราย ตำบลคำชะอี ริมทางหลวงหมายเลข 2042 (มุกดาหาร-กาฬสินธุ์) หลวงปู่จาม มหาปุญโญ เป็นหนึ่งในอาจาริยาจารย์ที่ถือเคร่งในพระธรรมวินัยมั่นคงในพระปรมัตถ์วิปัสสนากรรมฐาน ดำเนินชีวิตในมรรคธรรม ท่านมรณภาพเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2556 รวมอายุ 104 ปี ภายในวัดมีส่วนจัดแสดงอัตถประวัติและหลักธรรมคำสอนของท่าน ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่น นอกจากนั้นลักษณะเด่นของวัดอีกอย่างหนึ่ง คือ เจดีย์บู่ทองกิตติ เป็นเจดีย์ลักษณะห้ายอด ตั้งอยู่บนฐานกว้าง 13 เมตร ยาว 13 เมตร ความสูงจากพื้น ถึงยอดเจดีย์ 45 เมตร เป็นศิลปะประยุกต์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวก เช่น พระสีวลี พระอุปคุต พระองคุลีมาล เป็นต้น ในวันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชาของทุกปี จะมีพิธีสรงน้ำอย่างยิ่งใหญ่ การเดินทาง จากตัวอำเภอคำชะอี ใช้ทางหลวงหมายเลข 12 (คำชะอี-สมเด็จ) เลยโรงเรียนวัดหลวงปู่จามฯ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนทางซ้ายมือราว 1 กิโลเมตร จะพบทางเข้าวัดป่าวิเวกวัฒนารามอยู่ริมถนนทางขวามือ รวมระยะทางจากตัวอำเภอคำชะอี ประมาณ 7 กิโลเมตร วัดป่าวิเวกวัฒนาราม ตั้งอยู่บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 9  ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.2478 เดิมชื่อว่าวัดหนองหน่องตั้งอยู่บริเวณด้านทิศใต้ของหมู่บ้านห้วยทราย โดยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นหัวหน้าสำนักสงฆ์และมีพระปฏิบัติธรรม เช่น หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี หลวงปู่ฝั้น อาจาโร เป็นต้น มาปฏิบัติธรรม ต่อมา พ.ศ. 2493 มีหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ได้ย้ายสำนักสงฆ์เดิมมาตั้งด้านทิศตะวันตกเพราะบริเวณเดิมเป็นที่ลุ่มมีน้ำขังตลอด และได้ตั้งชื่อวัดใหม่นี้ว่า วัดป่าวิเวกวัฒนาราม เพราะบริเวณวัดมีสภาพเหมาะสมกับการปฏิบัติสมณธรรม ต่อมาได้มีพระสงฆ์ซึ่งเป็นพระปฏิบัติวิปัสสนาได้จำพรรษาตลอดมา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประวัติวัดและเจ้าอาวาส |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 140,071