ผู้อำนวยการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร

 ผู้อำนวยการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร 

นายวีระเกียรติ สานุทัศน์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
062-5097447
 
 
(-ว่าง)
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
 
 
นางสาวขวัญฤดี ธงยศ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
096-956 0215 
นายเกียรติศักดิ์ กิ่งพรมภู
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
085-926 9079
นางสาวสุภลักษณ์ ยะสะกะ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
081-964 3155 

นางสาวพุทธคุณ ศรีกุลจร
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

088-747 5457

(-ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 

นายศุภกานต์ พิกุลศรี
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
094-142 6877