วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เดิมชาวบ้านเรียกว่าวัดมโนรมย์ ตั้งอยู่บนเขามโนรมย์ บ้านเขามโนรมย์ หมู่ที่ 9 ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร มีเนื้อที่ 66 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวาตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เพิกถอนพื้นที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ออกจากเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบแล้ว ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ตอนที่ 69 ก วันที่ 18 กรกฎาคม 2546 ตามโฉนดที่ดิน น.ส. 4 จ. เลขที่ 62451
จากหลักฐานการสร้างจากแผ่นศิลา ได้กล่าวว่า พระอาจารย์บุ นนฺทวโร เจ้าอาวาสวัดมโนภิรมย์ บ้านชะโนด และผู้สร้างวัดลัฏฐิกวัน พร้อมด้วยคนของท่านขุนศาลา ได้สร้าง
1. พระธาตุภูมโนรมย์ เป็นพระธาตุทรงแปดเหลี่ยม มีเอวเป็นฐานหักเชิงเป็นรูปแปดเหลี่ยม รัศมีประมาณ 2.5 เมตร เป็นรูปทรงปรีแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นลักษณะปริศนาธรรมตามความหมายแรกเป็นนรกภูมิ ส่วนที่ 2 เป็นโลกภูมิ ส่วนที่ 3 เป็นสวรรค์ภูมิ ความสูง 4.5 เมตร
2. พระอังคารเพ็ญ เป็นพระพุทธรูปขนาดเล็ก สร้างพร้อมรอยพระพุทธบาท เพื่อให้ครบ คือ พระธาตุ พระพุทธรูป และรอยพระบาท ตามความเชื่อของผู้สร้าง
3. แผ่นศิลาจารึกบันทึกประวัติการก่อสร้าง จำนวน 1 แผ่น ติดอยู่หลังของพระอังคารเพ็ญ
4. รอยพระพุทธบาทจำลอง เป็นรอยพระพุทธบาทขนาดเล็ก ซึ่งสร้างขึ้นจากหินทราย มีความกว้าง 80 เซนติเมตร ความยาว 1.8 เมตร สร้างเป็นลักษณะลอยตัวสูงขึ้นจากพื้นประมาณ 90 เซนติเมตร
เมื่อปีพุทธศักราช 2525 เจ้าคณะจังหวัดเห็นว่าวัดดังกล่าวเป็นวัดร้าง จึงได้มอบหมายให้พระครูอุดมธรรมรักษ์ (ยอด ยสชาโต) เจ้าคณะอำเภอเมืองมุกดาหาร ปัจจุบันดำรงสมณศักดิ์ที่ พระราชมุกดาหารคณี ได้ขึ้นมาบูรณะบำรุงรักษาและป้องกันการทำลายโบราณสถานดังกล่าว และยังมีการสร้างพระพุทธสิงห์สองจำลองประดิษฐานไว้เป็นที่เคารพสักการะอีกองค์หนึ่ง
ในปีพุทธศักราช 2552 ทางคณะสงฆ์และจังหวัดมุกดาหารได้ร่วมใจกันจัดสร้างพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติฯ "พระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 เป็นพระพุทธรูปปางวิชัย ขนาดหน้าตัก 39.99 เมตร สูง 59.99 เมตร ความสูงจากฐานถึงยอกเศียร 84 เมตร โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล และเงินบริจาคจากพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป
วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ และเป็นศาสนสถานที่พุทธศาสนิกชนได้มากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นมงคล และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจอีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวต้องมาเยือน ทั้งมีการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเป็นจุดชมทิวทัศน์ของเมืองคู่แฝด คือ เมืองมุกดาหาร ประเทศไทย และแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมถึงหอแก้ว แม่น้ำโขง และสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประวัติวัดและเจ้าอาวาส |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 140,028