ถวายการอุปัฏฐากพระภิกษุสงฆ์ ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)
วันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๔.๐๐ น.
นายวีระเกียรติ สานุทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร พร้อมนายเกียรติศักดิ์ กิ่งพรมภู นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนายศุภกานต์ พิกุลศรี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าถวายการดูแลพระภิกษุสงฆ์จำนวน ๔๘ รูป ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)
ณ โรงพยาบาลมุกดาหาร ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,286