สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับเครือข่ายพลังบวร ร่วมแบ่งปันน้ำใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน รับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของจำเป็น เพื่อนำไปมอบเป็นขวัญกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) และร่วมใจจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันอังคารที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายวีระเกียรติ สานุทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร พร้อมนางสาวขวัญฤดี ธงยศ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เครือข่ายพลังบวร นำโดย พระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร นายอนุชิต ชนะวัฒน์ปัญญา วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร นางกัลยกร สุขสานต์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เครือข่ายศิลปินมุกดาหาร ร่วมแบ่งปันน้ำใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน รับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของจำเป็น เพื่อนำไปมอบเป็นขวัญกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) และร่วมใจกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ Big Cleaning Day ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ บริเวณศาลาการเปรียญ และ วิหารพระพุทธสิงห์สอง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองมุกดาหาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้มาตรการ D-M-H-T-T-A ป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) โดยเคร่งครัด
ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,294