สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันอังคารที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายวีระเกียรติ สานุทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
ทั้งนี้นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,285