คณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีการเจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร ตามมติมหาเถรสมาคมที่ พิเศษ ๔ / ๒๕๖๔
วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๗.๐๐ น.
คณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร โดยความเมตตาของพระเดชพระคุณ พระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีการเจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร ตามมติมหาเถรสมาคมที่ พิเศษ ๔ / ๒๕๖๔ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การเจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร ว่าตามที่ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ระลอกใหม่ ขยายออกไปเป็นวงกว้างทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสม และเสียชีวิตมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้น ทำให้เกิดผลกระทบทางด้านจิตใจและความเป็นอยู่ จึงเห็นควรให้วัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ อัญเชิญบทรตนสูตรมาเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมกันทั่วราชอาณาจักรในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. และหลังจากวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ให้วัดทุกวัดทั่วประเทศ สวดบทรตนสูตรหลังจากทำวัตรเย็นทุกวัน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
นายวีระเกียรติ สานุทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร พร้อมนายศุภกานต์ พิกุลศรี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมพิธีการเจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชน และความเป็นสิริมงคลต่อประเทศ ประชาชนมีขวัญกำลังใจ มีสติในการใช้ชีวิตประจำวัน ให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)
ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
**************************
บทเจริญพระพุทธมนต์ มหาราชปริตร https://www.facebook.com/1588552358116726/posts/2564294607209158/
ดาวน์โหลดไฟล์ https://1drv.ms/u/s!AthGIrXrdqqWmEpAYczcYRRnHiWT?e=rrVe09

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
บทเจริญพระพุทธมนต์ รัตนสูตร สมบูรณ์_2.pdf |


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,199