สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ขอความอนุเคราะห์เทศบาลเมืองมุกดาหารเริ่มดำเนินการรื้อถอนบริเวณที่จะใช้ก่อสร้าง"เจดีย์จันทรวิสุทธิ์"
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๐๐ น.
นายวีระเกียรติ สานุทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ขอความอนุเคราะห์เทศบาลเมืองมุกดาหาร เพื่อดำเนินการรื้อถอนธาตุเจดีย์ บริเวณที่จะใช้ก่อสร้าง"เจดีย์จันทรวิสุทธิ์"
ทั้งนี้ เทศบาลเมืองมุกดาหารได้ให้ความอนุเคราะห์เริ่มดำเนินการรื้อถอนบริเวณที่จะใช้ก่อสร้าง"เจดีย์จันทรวิสุทธิ์" แล้วในวันนี้
ณ วัดศรีมงคลเหนือ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,247