สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจติดตามผลการปฎิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๔ ร่วมกับคณะกรรมการด้านการติดตามประเมินผลและรายงานข้อมูลอุบัติเหตุในคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๔ จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายวีระเกียรติ สานุทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสาวขวัญฤดี ธงยศ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจติดตามผลการปฎิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๔ ร่วมกับคณะกรรมการด้านการติดตามประเมินผลและรายงานข้อมูลอุบัติเหตุในคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๔ จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
สรุปผลการเกิดอุบัติเหตุระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ เมษายน ๒๕๖๔ เกิดอุบัติเหตุจำนวน ๓๐ ครั้ง บาดเจ็บ ๒๗ ราย แยกเป็นชาย ๒๑ ราย หญิง ๖ ราย มีผู้เสียชีวิตแล้วจำนวน ๕ ราย แยกเป็นชาย ๓ ราย หญิง ๒ ราย (เมื่อวานนี้ ๑๔ เม.ย.๖๔ เสียชีวิตเพิ่ม ๒ ราย)
ทั้งนี้นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้นายเอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุม
ณ ห้องประชุมแก่งกระเบา ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 5,999