สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ประชุมและลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานตรวจติดตามผลการปฎิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๔ ร่วมกับคณะกรรมการด้านการติดตามประเมินผลและรายงานข้อมูลอุบัติเหตุในคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๔ จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

วันพุธที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔

เวลา ๐๙.๐๐ น.

     นายวีระเกียรติ สานุทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายศุภกานต์ พิกุลศรี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ประชุมและลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานตรวจติดตามผลการปฎิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๔ ร่วมกับคณะกรรมการด้านการติดตามประเมินผลและรายงานข้อมูลอุบัติเหตุในคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๔ จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

สรุปผลการเกิดอุบัติเหตุระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ เมษายน ๒๕๖๔ เกิดอุบัติเหตุจำนวน ๒๑ ครั้ง บาดเจ็บ ๑๙ ราย แยกเป็นชาย ๑๓ ราย หญิง ๖ ราย มีผู้เสียชีวิตแล้วจำนวน ๓ ราย แยกเป็นชาย ๑ ราย หญิง ๒ ราย (เมื่อวานนี้ ๑๓ เม.ย.๖๔ เสียชีวิตเพิ่ม ๒ ราย)

     ทั้งนี้นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้นายบุญเรือง  เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุม

ณ ห้องประชุมแก่งกระเบา ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร,และจุดตรวจบริการประชาชนในเขตตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 5,977