สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจติดตามผลการปฎิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๔ ร่วมกับคณะกรรมการด้านการติดตามประเมินผลและรายงานข้อมูลอุบัติเหตุในคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๔ จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
วันจันทร์ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายวีระเกียรติ สานุทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายศุภกานต์ พิกุลศรี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจติดตามผลการปฎิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๔ ร่วมกับคณะกรรมการด้านการติดตามประเมินผลและรายงานข้อมูลอุบัติเหตุในคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๔ จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
สรุปผลการเกิดอุบัติเหตุระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เกิดอุบัติเหตุจำนวน ๑๐ ครั้ง บาดเจ็บ ๑๐ ราย แยกเป็นชาย ๘ ราย หญิง ๒ ราย มีผู้เสียชีวิตแล้วจำนวน ๑ ราย ชื่อ น.ส.เมรี ดวงรัตน์ อายุ ๑๖ ปี >>สาเหตุล้มเอง ไม่สวมหมวกนิรภัย ถนนที่เกิดเหตุถนนภูล้อม-นาคำน้อย บ.ภูล้อม ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล เวลาเกิดเหตุ ๐๐.๓๐ น.
ทั้งนี้นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุม
ณ ห้องประชุมแก่งกระเบา ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 6,003