สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหา ร่วมพิธีเปิดการตรวจใบตอบธรรมศึกษาชั้นตรี คณะสงฆ์ภาค ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๔
วันอังคารที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายวีระเกียรติ สานุทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีเปิดการตรวจใบตอบธรรมศึกษาชั้นตรี คณะสงฆ์ภาค ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๔
โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระเทพวิสุทธิโมลี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๐ เป็นองค์ประธานในพิธี
ณ ศูนย์การคณะสงฆ์ภาค ๑๐ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 28,570