สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษก วัตถุมงคลพระพุทธมิ่งมงคลมุณีศรีมุกดาหาร รุ่น"มุก มั่ง มี"ณ ศาลาการเปรียญวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ บ้านเขามโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

🔵สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษก วัตถุมงคลพระพุทธมิ่งมงคลมุณีศรีมุกดาหาร รุ่น"มุก มั่ง มี"🔵

🔶วันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕

🕗เวลา ๑๗.๐๙ น.

🇹🇭✨พระเดชพระคุณ พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมกับท่านเจ้าคุณพระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร พระสุทธิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร(ธรรมยุต) พระมหามงคล มงคลคุโณ รองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ พระมหาเถราจารย์จำนวน ๘ รูป เมตตานั่งปรกอธิษฐานจิต ดังนี้

๑. พระราชศีลโสภิต (หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร) เทพเจ้าเมืองน้ำดำ แห่งวัดป่าพุทธมงคล อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

-ประธานจุลเจิมเทียนชัยเทียนพุทธิภิเษก ๛

๒. พระครูสุทธิสารคุณ (หลวงปู่ขาน อินทปัญโญ)

เทพเจ้าเทือกเขาดงเย็น แห่งวัดศรีสะอาด ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

-ประธานจุดเทียนชัย ๛

๓. พระครูวิชัยธรรมสิริ (หลวงปู่อุดร ธัมมชีวี) พระเถระผู้รัตตัญญูแห่งนิคมคำสร้อย วัดศรีวิชัย ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

๔. พระครูนิโครธโพธิวัฒน์ (หลวงปู่เผย สัปปัญโญ) พระเถระผู้ทรงคุณ แห่งเทือกเขาภูผาซาน วัดศรีโพธิ์ไทร ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

๕. พระครูสิริธรรมโกวิท (ญาท่านสายทอง สิริธัมโม) พ่อธรรมใหญ่เมืองสาเกตุแห่งวัดดอนเกลือ อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

๖. พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (ญาท่านเจริญ ฐานยุตโต) พ่อธรรมใหญ่บรมครูแห่งโลกอุดรบูรพา วัดโนนสว่าง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

-ประธานดับเทียนชัย ๛

๗. พระอาจารย์ดาวทอง เตชะธัมโม พระเถระผู้ทรงวิปัสนาแห่งเทือกเขาดงหลวง วัดถ้ำผาหยาด ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

๘. พระอาจารย์บุญกรานต์ อนุตโร พระเถระผู้ทรงคุณวิปัสนาจารย์ลุ่มน้ำดงบังอี่

วัดสมานสังฆวิเวก ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ซึ่งได้รับเมตตาจากพระมหาเถระ คณะสงฆ์ผู้ทรงวิทยคุณ วิทยคม อุดมด้วยศีลาจารวัตรทั้งหมด ประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษก วัตถุมงคลพระพุทธมิ่งมงคลมุณีศรีมุกดาหาร รุ่น"มุก มั่ง มี"

โดยมีนายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ปลัดจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในจังหวัดมุกดาหาร และพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาร่วมพิธี

นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร พร้อมนางแสงมณี ชนะวัฒน์ปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา และข้าราชการในสังกัด ร่วมปฏิบัติงานและร่วมพิธีพิธีมหาพุทธาภิเษก วัตถุมงคลพระพุทธมิ่งมงคลมุณีศรีมุกดาหาร รุ่น"มุก มั่ง มี" ในครั้งนี้

ณ ศาลาการเปรียญวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ บ้านเขามโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

#สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร

📌📌 ติดตามข่าวสารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารเพิ่มเติม ได้ที่

🔴 Facebook : https://www.facebook.com/mdh.onab.go.th

🔴 Website : https://mdh.onab.go.th

🔴 Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC_nhve6OkxiXWj37gS6r_IA

🔴 Line : https://lin.ee/KSiJ741

🔴 Tiktok : https://www.tiktok.com/@buddhism_mukdahan?_t=8VN7Vh6ejcQ...


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 183,665