สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมถวายการสนองงานคณะสงฆ์เนื่องในการประชุมพระสังฆาธิการ ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ จังหวัดมุกดาหาร ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๐ สังกัดคณะสงฆ์หนตะวันออก ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

🔵วันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕
🕗เวลา ๐๙.๓๐ น.
🇹🇭พระเดชพระคุณ พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ ป.ธ.๙,ดร.) เจ้าคณะภาค ๑๐ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เดินทางปฏิบัติศาสนกิจเป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ การประชุมพระสังฆาธิการ ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ จังหวัดมุกดาหาร ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๐ สังกัดคณะสงฆ์หนตะวันออก
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ถวายการต้อนรับและเข้าถวายสักการะ นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร พร้อมบุคลากรในสังกัด
ร่วมถวายการต้อนรับและสนองงานคณะสงฆ์ ร่วมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับงานกิจการงานที่เกี่ยวข้องทางพระพุทธศาสนา
ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
#สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
📌📌 ติดตามข่าวสารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารเพิ่มเติม ได้ที่
🔴 Facebook : https://www.facebook.com/mdh.onab.go.th
🔴 Website : https://mdh.onab.go.th
🔴 Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC_nhve6OkxiXWj37gS6r_IA
🔴 Line : https://lin.ee/KSiJ741
🔴 Tiktok : https://www.tiktok.com/@buddhism_mukdahan?_t=8VN7Vh6ejcQ...


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 158,419