สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มทักษะดิจิทัลเพื่อสนับสนุนกิจการทางพระพุทธศาสนา รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

🔵สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มทักษะดิจิทัลเพื่อสนับสนุนกิจการทางพระพุทธศาสนา รุ่นที่ ๒🔵
🔵วันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
🕗 เวลา ๑๕.๐๐ น.
🇹🇭นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มทักษะดิจิทัลเพื่อสนับสนุนกิจการทางพระพุทธศาสนา” รุ่นที่ ๒ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จากสำนัก / สำนักงาน / กอง / กลุ่มขึ้นตรง / และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รวมจำนวน ๕๒ คน
นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายศุภกานต์ พิกุลศรี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมอบรมในโครงการครั้งนี้
สำหรับการอบรมทั้ง ๓ วันนั้นประกอบด้วยหลักสูตร ดังนี้
- วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อ เทคนิคการใช้สื่อโซเชียลมีเดียเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และ การบรรยาย ในหัวข้อ รูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานให้มีความน่าสนใจ และในหัวข้อ หลักการถ่ายภาพ และการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
- วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ การอบรม เรื่องเทคนิคการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพอินโฟกราฟฟิก ระเบียบงานสารบรรณ
- วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ การอบรม เรื่องความรู้เกี่ยวกับวิธีการปรับปรุง/แก้ไขเว็บไซต์ และรับมอบเกียรติบัตรการจบหลักสูตรโครงการในช่วงบ่าย
การดำเนินการโครงการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรทางด้านการใช้อินโฟกราฟฟิก ตลอดจน หลักการถ่ายภาพ การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น รวมถึงการนำเสนอข้อมูลให้มีความน่าสนใจ
ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม
#สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
📌📌 ติดตามข่าวสารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารเพิ่มเติม ได้ที่
🔴 Facebook : https://www.facebook.com/mdh.onab.go.th
🔴 Website : https://mdh.onab.go.th
🔴 Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC_nhve6OkxiXWj37gS6r_IA


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 158,444