สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมทำบุญกิจกรรมหล่อเทียน หลอมจิตใจ ไทนิคมคำสร้อย ณ วัดพุทโธธัมมธโร (วัดภูดานแต้) บ้านชัยมงคล ตำบลคำพอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

🔵จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมหล่อเทียน หลอมจิตใจ ไทนิคมคำสร้อย ณ วัดพุทโธธัมมธโร (วัดภูดานแต้) บ้านชัยมงคล ตำบลคำพอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร🔵

*************

🔵วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

🕗 เวลา ๑๐.๐๙ น.

🇹🇭พระเดชพระคุณ พระสุทธิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร(ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดสุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ และคณะสงฆ์อำเภอนิคมคำสร้อย ร่วมประกอบพิธี "หล่อเทียน หลอมจิตใจ ไทนิคมคำสร้อย“ โดยมีนายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธี นางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชน นักเรียน นักศึกษาในเขตอำเภอนิคมคำาร้อย ร่วมพิธีกันอย่างเนื่องแน่น

นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางแสงมณี ชนะวัฒน์ปัญญา นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนายศุภกานต์ พิกุลศรี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมพิธีหล่อเทียนในครั้งนี้ ทั้งนี้นายอำเภอนิคมคำสร้อย และชาวนิคมคำสร้อย ได้มีการขับเคลื่อนขยายผลโครงการหมู่บ้านชุมชนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืนและดำเนินการให้ครบทุกหมู่บ้านชุมชนองค์กรตามเป้าหมาย ตามที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดมุกดาหารได้คัดเลือกและประกาศให้อำเภอนิคมคำสร้อย เป็นอำเภอคุณธรรมต้นแบบ โดดเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ร่วมสร้างพลังสามัคคี ของประชาชนอำเภอนิคมคำสร้อย ทุกตำบล หมู่บ้าน โดยการร่วมกันบริจาครวบรวมขี้ผึ้งจากวัดประจำหมู่บ้าน สำนักสงฆ์ ที่พักสงฆ์และจากครัวเรือนที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว นำมาเป็นวัตถุดิบในการหล่อเทียน เพื่อใช้ในศาสนพิธี ในระหว่างจำพรรษา โดยจะมอบให้แก่ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเพื่อนำไปถวายวัดประจำหมู่บ้านๆ ละ ๑ เล่ม

โดยเชื่อกันว่า ผู้ที่ได้หล่อเทียน และตั้งสัจจะอธิษฐานต่อหน้าพระรัตนตรัย กุศลผลบุญจะรวมมาเป็นพะละวะปัจจัย ส่งเสริมดลบันดาล ให้พ้นจากความเป็นอยู่ที่ลำบาก อุปสรรคนานาที่มาขัดขวาง จะคลี่คลายกลายเป็นดี พบหนทางและโอกาส ดั่งแสงสว่างของเทียนในยามค่ำคืน

ณ วัดพุทโธธัมมธโร(วัดภูดานแต้) บ้านชัยมงคล ตำบลคำพอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

📌📌 ติดตามข่าวสารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารเพิ่มเติม ได้ที่

🔴 Facebook : https://www.facebook.com/mdh.onab.go.th

🔴 Website : https://mdh.onab.go.th

🔴 Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC_nhve6OkxiXWj37gS6r_IA

#สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 158,437