ลงพื้นที่ตรวจสอบและอธิบายวิธีการ ขั้นตอน กรณีการขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อสร้างวัด ณ ที่่พักสงฆ์ภูถ้ำแสง บ้านดอนม่วงพัฒนา ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เวลา ๑๐.๓๐ น.

พระครูอุดมวรปัญญา เจ้าคณะตำบลโพนทราย ร่วมกับคณะพระวินยาธิการ ลงพื้นที่ตรวจสอบและอธิบายวิธีการ ขั้นตอน กรณีการขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อสร้างวัด(ที่พักสงฆ์ภูถ้ำแสง) ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร

นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางแสงมณี ชนะวัฒน์ปัญญา นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ นายศุภกานต์ พิกุลศรี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนางสาวเขมรินทร์ เษมรานนท์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและแนะนำวิธีการ ขั้นตอนรายะละเอียด

ณ ที่่พักสงฆ์ภูถ้ำแสง บ้านดอนม่วงพัฒนา ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

📌📌 ติดตามข่าวสารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารเพิ่มเติม ได้ที่

🔴 Facebook : https://www.facebook.com/mdh.onab.go.th

🔴 Website : https://mdh.onab.go.th

🔴 Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC_nhve6OkxiXWj37gS6r_IA

#สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 158,437