สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ตามกิจกรรมโครงการ "คนมุกสุขใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตรพระ“ทุกวันศุกร์ ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ บ้านเขามโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

🔵จังหวัดมุกดาหาร ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ตามกิจกรรมโครงการ "คนมุกสุขใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตรพระ“ทุกวันศุกร์ ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ บ้านเขามโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร🔵

*************

🔵วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

🕗 เวลา ๐๗.๐๐ น.

🇹🇭พระเดชพระคุณ พระเทพวรมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ ร่วมด้วยพระเดชพระคุณ พระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ,พระเดชพระคุณพระศรีปริยัติธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ,พระเดชพระคุณพระอุดมปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดยโสธร และพระมหามงคล มงฺคลคุโณ รองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร และพระภิกษุสามเณร ออกรับบิณฑบาตตามกิจกรรมโครงการ "คนมุกสุขใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตรพระ“ทุกวันศุกร์ โดยมีนายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีทำบุญตักบาตร นางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร นายบุญเรือง เมฆฉิม พร้อมภริยา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในจังหวัด ร่วมพิธี และมีหน่วยงานร่วมเป็นเจ้าภาพตักบาตรกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร และสำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร

นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางแสงมณี ชนะวัฒน์ปัญญา นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ นายศุภกานต์ พิกุลศรี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนายเอกราช ช่วยวงศ์ญาติ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมทำบุญตักบาตรและปฏิบัติงานพิธีในครั้งนี้ จังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเป็นการสร้างอานิสงส์ผลบุญทั้งกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและครอบครัวและยังได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชนในชาติ และจรรโลงสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้เจริญวัฒนาสถาพรสืบต่อไป

ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ บ้านเขามโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

📌📌 ติดตามข่าวสารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารเพิ่มเติม ได้ที่

🔴 Facebook : https://www.facebook.com/mdh.onab.go.th

🔴 Website : https://mdh.onab.go.th

🔴 Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC_nhve6OkxiXWj37gS6r_IA

#สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 158,462