สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารร่วมการประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด(เจ้าอาวาส,รองเจ้าอาวาส,ผู้ช่วยเจ้าอาวาส,ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส) ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๐ ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๑๔๗/๒๕๔๖ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔๕๘ รูป จังหวัดมุกดาหาร ณ ศูนย์การคณะสงฆ์ ภาค ๑๐ ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

เวลา ๐๘.๓๐ น.

คณะสงฆ์ภาค ๑๐ จัดการประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด(เจ้าอาวาส,รองเจ้าอาวาส,ผู้ช่วยเจ้าอาวาส,ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส) ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๐ ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๑๔๗/๒๕๔๖ ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔๕๘ รูป จังหวัดมุกดาหาร โดยพระเดชพระคุณ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๑๐ มอบหมายให้พระเดชพระคุณ พระราชวชิรโมลี รองเจ้าคณะภาค ๑๐ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมและบรรยายเรื่องการเผยแผ่และสาธารณูปการ และมอบหมายให้พระเดชพระคุณ พระเมธีวรญาณ รองเจ้าคณะภาค ๑๐ บรรยายเรื่องการปกครองและการศาสนศึกษา โดยมีพระเดชพระคุณ พระเทพวิสุทธิโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ เป็นองค์ประธานในพิธีปิดการประชุม

นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมบรรยายพิเศษถวายความรู้และตอบข้อซักถามประเด็นปัญหาการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์แด่การประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด(เจ้าอาวาส,รองเจ้าอาวาส,ผู้ช่วยเจ้าอาวาส,ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส) ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๐ ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๑๔๗/๒๕๔๖ ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๔๕๘ รูป จังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร,นิคมคำสร้อย,ดอนตาล,คำชะอี,ดงหลวง,หนองสูง,หว้านใหญ่

ณ ศูนย์การคณะสงฆ์ ภาค ๑๐ ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

?? ติดตามข่าวสารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร เพิ่มเติมได้ที่ >>>

? Facebook : https://www.facebook.com/mdh.onab.go.th

? Website : https://mdh.onab.go.th/

? Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC_nhve6OkxiXWj37gS6r_IA

#สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 444,951