ประชุมเตรียมการการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการประจำหนตะวันออก โครงการสร้างความปรงดอง สมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา"หมู่บ้านรักษาศีล ๕ "จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

เวลา ๑๓.๐๐ น.

พระครูประโชติจันทรังษี เจ้าคณะตำบลนิคมคำสร้อย พระครูวิสิฐศีลคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีสะอาด พระมหาพัชรินทร์ ภัทรเมธี เจ้าอาวาสวัดสว่างชมพู พระปลัดชาลี ปคุโณ เจ้าคณะตำบลดงมอน เจ้าอาวาสวัดเฉลิมชัย และคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับผู้นำชุมชน ส่วนราชการ ชาวบ้านในเขตตำบลผึ่งแดด ให้ความเมตตาร่วมประชุมเตรียมการการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการประจำหนตะวันออก โครงการสร้างความปรงดอง สมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา"หมู่บ้านรักษาศีล ๕ "จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ วัดเฉลิมชัย ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางแสงมณี ชนะวัฒน์ปัญญา นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนายศุภกานต์ พิกุลศรี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินการโครงการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้

ณ วัดเฉลิมชัย บ้านผึ่งแดด ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 140,064