จังหวัดมุกดาหาร การศึกษาและปฏิบัติธรรมของพระภิกษุผู้บวชใหม่ในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ (วันที่ ๑๑) ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ บ้านเขามโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

" จังหวัดมุกดาหาร การศึกษาและปฏิบัติธรรมของพระภิกษุผู้บวชใหม่ในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ (วันที่ ๑๑) "

*******

🔊วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

🕗 เวลา ๐๓.๓๐ น.

🇹🇭พระมหามงคล มงคลคุโณ เจ้าอาวาสวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ รองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร ได้เมตตาให้การอบรมศึกษาและปฏิบัติธรรมของพระภิกษุผู้บวชใหม่ ตามหลักสูตรพุทธศาสนศึกษาระยะสั้น โดยให้พระวิทยากรและพระพี่เลี้ยงให้การศึกษาและปฏิบัติธรรมแด่พระภิกษุผู้บวชใหม่ในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๓.๓๐ – ๒๒.๐๐ น.

โดยมีฝ่ายคณะสงฆ์ในวันนี้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัย ตักบาตรและถวายภัตตาหารเพล ได้รับเมตตาจากพระปลัดชาลี ปคุโณ เจ้าคณะตำบลดงมอนและคณะสงฆ์ เจ้าอธิการวงศิลป์ ปภังกโร เจ้าคณะตำบลบ้านค้อและคณะสงฆ์ พระครูศรีอรัญญกิจจาทร เจ้าคณะตำบลหว้านใหญ่เขต ๑ และคณะสงฆ์

โดยมีฝ่ายบ้านเมืองร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเพล โดยมีว่าที่ ร.ต. กิติวรรณ มณีล้ำ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร,ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด,ไปรษณีย์จังหวัด,อำเภอหนองสูง,สวท.มห.,ผาผัดไทย,มุกดาสวรรค์ รีสอร์ท,ปร๋อหลอรีสอร์ท, ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา มห.น้ำดื่มเสน่ห์หา,ร้านมุกทอง,ห้างทองทิพเยาวราช,โรงน้ำตาลสหเรือง,หอการค้าจังหวัด,กลุ่มพลังจิตตานุภาพ, รร.เคียงโขง และพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาในพื้นที่ การนี้นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสาวขวัญฤดี ธงยศ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นายศุภกานต์ พิกุลศรี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนายเอกราช ช่วยวงศ์ญาติ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ช่วยอำนวยความสะดวกและปฏิบัติหน้าที่พิธี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม

ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ บ้านเขามโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 140,101