จังหวัดมุกดาหาร การศึกษาและปฏิบัติธรรมของพระภิกษุผู้บวชใหม่ในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ (วันที่ ๙) ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ บ้านเขามโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

" จังหวัดมุกดาหาร การศึกษาและปฏิบัติธรรมของพระภิกษุผู้บวชใหม่ในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ (วันที่ ๙) "

*******

🔊วันอังคารที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

🕗 เวลา ๐๓.๓๐ น.

🇹🇭พระวิทยากรและพระพี่เลี้ยงได้ให้การศึกษาและปฏิบัติธรรมแด่พระภิกษุผู้บวชใหม่ในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยพระมหามงคล มงคลคุโณ เจ้าอาวาสวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ รองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร ได้เมตตาให้การอบรมศึกษาและปฏิบัติธรรมของพระภิกษุผู้บวชใหม่ ตามหลักสูตรพุทธศาสนศึกษาระยะสั้น ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๓.๓๐ – ๒๒.๐๐ น.

โดยมีฝ่ายคณะสงฆ์ในวันนี้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัย ตักบาตรและถวายภัตตาหารเพล ได้รับเมตตาจากพระครูสันตจิตตานุรักษ์ เจ้าคณะอำเภอดอนตาล พระมหาสิทธิกร วชิรุปมญาโณ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอดอนตาล พระครูมณีธรรมโสภิต เจ้าคณะตำบลป่าไร่และคณะสงฆ์ ,เจ้าอธิการปิยพงษ์ จันทวโร เจ้าคณะตำบลบ้านแก้งและคณะสงฆ์ พระครูสุวรรณคุณประสิทธิ์ เจ้าคณะตำบลกกตูมเขต ๑ และคณะสงฆ์

โดยมีฝ่ายบ้านเมืองร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเพล โดยมีแพทย์หญิงกันตินันท์ มหาสุวีระชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมุกดาหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหาร เจ้าหน้าที่ รพ.มุกดาหาร อบจ.มุกดาหาร,พาณิชย์จังหวัด,ขนส่งจังหวัด,อุตสาหกรรมจังหวัด,สัสดีจังหวัด,อำเภอหว้านใหญ่,รร.จุฬาภรณ์,สหกรณ์จังหวัด, เติมไหมไทย,รัตติยาแจ่วฮ้อน,เฮือนไหมภานินี,พัสกรสังฆภัณฑ์,ปตท.คำอาฮวน,น้ำดื่มทิพย์นารา,หนึ่งมุกดาหาร,หมูยอแม่นิล,หมูยอแม่ไพลิน,ร้านเสงี่ยม,นำสินค้าไม้มุกดาหาร,วุฒิภัณฑ์การเกษตร และพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาในพื้นที่ การนี้นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสาวขวัญฤดี ธงยศ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายศุภกานต์ พิกุลศรี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ช่วยอำนวยความสะดวกและปฏิบัติหน้าที่พิธี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม

ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ บ้านเขามโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 140,082