จังหวัดมุกดาหาร การศึกษาและปฏิบัติธรรมของพระภิกษุผู้บวชใหม่ในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ บ้านเขามโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร (วันที่ ๘)

" จังหวัดมุกดาหาร การศึกษาและปฏิบัติธรรมของพระภิกษุผู้บวชใหม่ในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ "

*******

🔊วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

🕗 เวลา ๐๓.๓๐ น.

🇹🇭พระวิทยากรและพระพี่เลี้ยงได้ให้การศึกษาและปฏิบัติธรรมแด่พระภิกษุผู้บวชใหม่ในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยพระมหามงคล มงคลคุโณ เจ้าอาวาสวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ รองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร ได้เมตตาให้การอบรมศึกษาและปฏิบัติธรรมของพระภิกษุผู้บวชใหม่ ตามหลักสูตรพุทธศาสนศึกษาระยะสั้น ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๓.๓๐ – ๒๒.๐๐ น.

โดยมีฝ่ายคณะสงฆ์ในวันนี้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัย ตักบาตรและถวายภัตตาหารเพล ได้รับเมตตาจากพระครูวีรธรรมบรรหาร เจ้าคณะอำเภอนิคมคำสร้อย พระครูอุดมวรปัญญา เจ้าคณะตำบลโพนทรายเขต ๒ และคณะสงฆ์,พระครูประดิษฐ์กาญจนคุณ เจ้าคณะตำบลผึ่งแดดเขต ๑ และคณะสงฆ์ พระครูวิเวกศีลคุณ เจ้าคณะตำบลโชคชัยและคณะสงฆ์

โดยมีฝ่ายบ้านเมืองร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเพล โดยมี พ.ต.อ.สงกรานต์ สันหกรณ์ รอง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี ข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัด,สถานีตำรวจภูธรเมือง,ด่านตรวจคนเข้าเมือง,แขวงการทาง มห.,ทางหลวงชนบท มห., อำเภอดงหลวง,การกีฬาแห่งประเทศไทย มห., สกสค.มห. สหกรณ์ออมทรัพย์ครู,สถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร,สภาอุสาหกรรมจังหวัด,ชมรมลูกเสือชาวบ้าน มห.,ร้านวัสดุแสงไทยรุ่งเรือง,หจก.ไทยงามวัสดุ,ไทคูนซุปเปอร์มาร์เกต, และพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาในพื้นที่ ในการนี้นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร และนายศุภกานต์ พิกุลศรี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมทำบุญตักบาตร ช่วยอำนวยความสะดวกและปฏิบัติหน้าที่พิธี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม

ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ บ้านเขามโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 140,065