จังหวัดมุกดาหาร การศึกษาและปฏิบัติธรรมของพระภิกษุผู้บวชใหม่ในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ บ้านเขามโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร(วันที่ ๗)

" จังหวัดมุกดาหาร การศึกษาและปฏิบัติธรรมของพระภิกษุผู้บวชใหม่ในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ "

*******

🔊วันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

🕗 เวลา ๐๓.๓๐ น.

🇹🇭พระวิทยากรและพระพี่เลี้ยงได้ให้การศึกษาและปฏิบัติธรรมแด่พระภิกษุผู้บวชใหม่ในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยพระมหามงคล มงคลคุโณ เจ้าอาวาสวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ รองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร ได้เมตตาให้การอบรมศึกษาและปฏิบัติธรรมของพระภิกษุผู้บวชใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๓.๓๐ – ๒๒.๐๐ น.

โดยมีฝ่ายคณะสงฆ์ในวันนี้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัย ตักบาตรและถวายภัตตาหารเพล ได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร พระครูอุดมสุนทรธรรมโฆษิต เจ้าคณะอำเภอหนองสูง (ธ) พระมหาสุธี โสภโณ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร พระครูอรัญจันทโชติ เจ้าคณะตำบลกุดแข้และคณะสงฆ์,พระครูสถิตจันทวรคุณ เจ้าคณะตำบลบ้านเหล่าและคณะสงฆ์ เจ้าอธิการกิตติศักดิ์ ปริปุณโณ เจ้าคณะตำบลชะโนด-บางทรายน้อยและคณะสงฆ์

โดยมีฝ่ายบ้านเมืองร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเพล ได้แก่ อัยการจังหวัด,วชช.มุกดาหาร,สถิติจังหวัด,อำเภอนิคมคำสร้อย,รพ.สต.นาสีนวน,การประปามุกดาหาร,ร.ร.มุกดาวิทยานุกูล,ร.ร.นวมินราชูทิศอีสาน มห.,ร.ร.ท่านพระสารีบุตร,ร.ร.มอนเทสซอรี่ มห, นิคมเนื้อย่างเกาหลี,ร้านป้ายเดอะวินเนอร์,ศรีเผยวัสดุก่อสร้าง,ประยูรไหมไทย ,ทีโอทีมุกดาหาร,ร.ร.ทรัพย์มุกดา,ร.ร.สำราญชายโขง, บ.รับเบอร์แลนด์,รร.กิมเจ็กซิน,ร้านยาเภสัชกรวิลาวัลย์,ร้านยาคณิตาเภสัช และพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาในพื้นที่ การนี้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสาวขวัญฤดี ธงยศ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นายเอกราช ช่วยวงศ์ญาติ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนายศุภกานต์ พิกุลศรี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ช่วยอำนวยความสะดวกและปฏิบัติหน้าที่พิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม

ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ บ้านเขามโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 140,033