สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา ถวายเทียนพรรษาพระราชทานฯ โดยคุณฐาปนา รักติประกร รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา ถวายเทียนพรรษาพระราชทานฯ

โดยคุณฐาปนา รักติประกร รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ณ พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

เวลา 08.30 น. เดินทางไปยังวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานฯ ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา

เวลา 09.00 น. เดินทางไปยังศรีมงคลใต้ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานฯ ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา

เวลา 09.30 น. เดินทางไปยังพุทธอุทยานวัดพระธาตุพนม ตำบลดงหมู อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานฯ ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา

ทั้งนี้นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร คอยให้การต้อนรับและร่วมถวายเทียนพรรษาในครั้งนี้

นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร นำบุคลากรในสังกัด ร่วมในการถวายเทียนพรรษาพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งนี้

ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ วัดศรีมงคลใต้ พระอารามหลวง และพุทธอุทยานวัดพระธาตุพนม จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 140,061