สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีทำวัตรเย็น รับฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียน การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีบุญเรือง ชุมชนศรีบุญเรือง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

วันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เวลา ๑๙.๐๐ น.

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีทำวัตรเย็น รับฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียน การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีกันอย่างเนืองแน่น

นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร นางสาวขวัญฤดี ธงยศ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมนายศุภกานต์ พิกุลศรี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมพิธีในครั้งนี้

ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีบุญเรือง ชุมชนศรีบุญเรือง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 140,026