พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดบำเพ็ญพระราชกุศล ๑๐๐ วัน(ศตมวาร) พระราชทานศพ พระครูจันทรวิสุทธิ์ (ล้วน จนฺทสาโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีมงคลเหนือ ทรงให้มีการสวดพระพุทธมนต์ แสดงพระธรรมเทศนา สวดธรรมคาถาและสวดพระอภิธรรม ณ กุฏิรับรองหลังใหญ่ วัดศรีมงคลเหนือ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เวลา ๑๗.๐๐ น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดบำเพ็ญพระราชกุศล ๑๐๐ วัน(ศตมวาร) พระราชทานศพ พระครูจันทรวิสุทธิ์ (ล้วน จนฺทสาโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีมงคลเหนือ ทรงให้มีการสวดพระพุทธมนต์ แสดงพระธรรมเทศนา สวดธรรมคาถาและสวดพระอภิธรรม ณ กุฏิรับรองหลังใหญ่ วัดศรีมงคลเหนือ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดบำเพ็ญพระราชกุศล ๑๐๐ วัน(ศตมวาร) พระราชทานศพ พระครูจันทรวิสุทธิ์ (ล้วน จนฺทสาโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีมงคลเหนือ โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระเดชพระคุณ พระสุทธิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร(ธรรมยุต) พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน ๑๐ รูป ร่วมประกอบพิธี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ คณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร ศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางแสงมณี ชนะวัฒน์ปัญญา นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประกอบพิธีในครั้งนี้

ณ วัดศรีมงคลเหนือ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 140,074