จังหวัดมุกดาหาร ประกอบพิธีอธิษฐานจิตและเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชพระพุทธมิ่งมงคลมุณีศรีมุกดาหาร รวมมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากทั่วประเทศ เพื่อสร้างวัตถุมงคลเหรียญและพระพุทธรูปบูชารุ่น"มุก มั่ง มี" ณ ลานหน้าฐานพระพุทธมิ่งมงคลมุณ๊ศรีมุกดาหาร ชั้น ๔ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ บ้านเขามโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

✨วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕
     เวลา ๑๗.๐๐ น.
🇹🇭พระเดชพระคุณ พระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมกับพระเดชพระคุณ พระอุดมปรีชาญาณ รองเจ้าคณะภาค ๙ เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก พระมหามงคล มงฺคลคุโณ รองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ พระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตจังหวัดมุกดาหาร ให้การเมตตาประกอบพิธีอธิษฐานจิตและเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชพระพุทธมิ่งมงคลมุณีศรีมุกดาหาร รวมมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากทั่วประเทศ เพื่อสร้างวัตถุมงคลเหรียญและพระพุทธรูปบูชารุ่น"มุก มั่ง มี"

      นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีอธิษฐานจิตและเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชพระพุทธมิ่งมงคลมุณีศรีมุกดาหาร รวมมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากทั่วประเทศ เพื่อสร้างวัตถุมงคลเหรียญและพระพุทธรูปบูชารุ่น"มุก มั่ง มี" โดยได้รับเกียรติจากนางพัชรีย์ อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในจังหวัดมุกดาหาร และพุทธศาสนิกชนที่ศรัทธาร่วมพิธีอย่างเนื่องแน่น
      นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร พร้อมนางแสงมณี ชนะวัฒน์ปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา และข้าราชการในสังกัด ร่วมปฏิบัติงานและร่วมพิธีอธิษฐานจิตเจริญพระพุทธมนต์ฯในครั้งนี้
      ณ ลานหน้าฐานพระพุทธมิ่งมงคลมุณ๊ศรีมุกดาหาร ชั้น ๔ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ บ้านเขามโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 140,024