สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่จัดเตรียมสถานที่ในการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเกิด พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

           วันที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๕  เวลา ๑๖.๐๐ น.  นางแสงมณี  ชนะวัฒน์ปัญญา  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นางขวัญฤดี ธงยศ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  นายเกียรติศักดิ์  กิ่งพรมภู นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนายศุภกานต์  พิกุลศรี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่จัดเตรียมสถานที่ในการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเกิด พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร   


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 111,780