สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บสถิติข้อมูลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒

                    วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวีระเกียรติ  สานุทัศน์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร  พร้อมด้วย  นางสาวขจีจิตต์  ขอพิมาย นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บสถิติข้อมูลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ณ โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองวิทยา ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 76,909