จังหวัดมุกดาหาร ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร และวางพานพุ่ม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

                      วันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๐๗.๐๐ น. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ตุลาการ อัยการ เหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร พนักงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ๕  ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมี พระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานสงฆ์

จากนั้น ในเวลา ๐๘.๐๐ น. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕  ธันวาคม ๒๕๖๔  ณ หอประชุม ๒๕๐ ปี มุกดาหาร โดยมีหน่วยงานราชการในจังหวัดร่วมประกอบพิธีและวางพานพุ่มดอกไม้

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ๗๐ กว่าปีแห่งการครองราชย์เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่ปวงประชาว่าทรงยึดมั่นในทศพิธราชธรรมทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อทำนุบำรุงอาณาประชาราษฎร์สร้างความผาสุกร่มเย็นให้แก่ชาติบ้านเมืองทรงเป็นพ่อของแผ่นดินที่พระราชทานความรักความเอื้ออาทรห่วงใยแก่ราษฎรโดยถ้วนหน้า เมล็ดพันธุ์การพัฒนาในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๔,๗๔๑ โครงการ ยังคงเจริญงอกงามผลิดอกออกผลทั่วสารทิศหล่อเลี้ยงทุกชีวิตทุกสรรพสิ่งบนผืนแผ่นดินไทยหลักในการดำเนินชีวิตทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ได้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ทุกฝ่ายยึดถือปฏิบัติทั้งเป็นแนวทางสำคัญที่เป็นภูมิคุ้มกัน ให้พสกนิกรสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมโลกยุคปัจจุบัน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 76,907