สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่จัดทำบันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาของราษฎร เพื่อประโยชน์ในการยื่นขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติสร้างวัด ณ ที่พักสงฆ์ภูเพียงดิน 

                       วันที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๑๔.๐๐ น.  นายวีระเกียรติ  สานุทัศน์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นางแสงมณี ชนะวัฒน์ปัญญา นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายศุภกานต์  พิกุลศรี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่จัดทำบันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาของราษฎร เพื่อประโยชน์ในการยื่นขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติสร้างวัด ณ ที่พักสงฆ์ภูเพียงดิน  ตำบลกุดแข้ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 76,883