นายวีระเกียรติ สานุทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกิจกรรม "คนมุกสุขใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรพระ"

                   วันที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๐๖.๐๐ น.  นายวีระเกียรติ  สานุทัศน์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร  พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม "คนมุกสุขใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรพระ" ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์  ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งจังหวัดมุกดาหาร ได้กำหนดจัดกิจกรรมนี้ขึ้นทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ เพื่อเป็นการสร้างอานิสงส์ผลบุญทั้งกับตนเองและครอบครัว แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชนในชาติ และสืบต่อพระพุทธศาสนา โดยให้ส่วนราชการในจังหวัดมุกดาหารและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพหมุนเวียนกันไป 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 76,924