สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในการจัดงานการชาดและงานของดี จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๕

                    วันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๓๐ น.  นายวีระเกียรติ  สานุทัศน์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นางแสงมณี  ชนะวัฒน์ปัญญา นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในการจัดงานการชาดและงานของดี จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 56,275