จังหวัดมุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอ (กพข.) เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการบูรณปฏิสังขรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

                      วันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวีระเกียรติ  สานุทัศน์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นางแสงมณี  ชนะวัฒน์ปัญญา นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนายเกียรติศักดิ์  กิ่งพรมภู นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอ (กพข.) เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการบูรณปฏิสังขรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ในการนี้  พระมหามงคล มงฺคลคุโณ รองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร และนายธวัชชัย  เลี้ยงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ด้วย

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 56,133