สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่เตรียมตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามผลการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

                     วันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๓๐ น.  นายวีระเกียรติ  สานุทัศน์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นางแสงมณี  ชนะวัฒน์ปัญญา นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางสาวขวัญฤดี  ธงยศ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่เตรียมตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามผลการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"  ณ วัดมุจลินทร์ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร และในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ได้กราบนมัสการขอความเมตตาปรึกษา พระครูจันทรวิสุทธิ์ หรือ หลวงปู่ล้วน จันทสาโร ในการขับเคลื่อนงานกิจการพระพุทธศาสนา ณ วัดศรีมงคลเหนือ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 28,585