สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ถวายคำแนะนำวัดที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนบูรณะวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

                    วันที่ ๓ กันยายน  ๒๕๖๔  เวลา ๑๔.๓๐ น.  นายวีระเกียรติ  สานุทัศน์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นางแสงมณี  ชนะวัฒน์ปัญญา นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ นายเกียรติศักดิ์  กิ่งพรมภู นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนางสาวขจีจิตต์  ขอพิมาย นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ  ลงพื้นที่ถวายคำแนะนำวัดที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  จำนวน  ๒  วัด ดังนี้ 

                    ๑. วัดป่าวิเวกวัฒนาราม (ธ) ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

                    ๒. วัดป่าภูผาขาม (ธ) ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 28,574