ิจังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีบวงสรวงและตั้งกองกฐินพญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช (พญานาคฟ้า) ภายใต้งานมหัศจรรย์มุกดาหาร ๓ พิภพ Miracle Mukdahan

                    วันที่  ๓  กันยายน  ๒๕๖๔  เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นายวีระเกียรติ  สานุทัศน์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นางแสงมณี  ชนะวัฒน์ปัญญา นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีบวงสรวงและตั้งกองกฐินพญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช (พญานาคฟ้า) ภายใต้งานมหัศจรรย์มุกดาหาร ๓ พิภพ  Miracle Mukdahan

                    นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเปิดเผยว่า จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชน กำหนดจัดงานMiracle Mukdahan“งานมหัศจรรย์มุกดาหาร ๓ พิภพ”ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวตามความเชื่อ ความศรัทธาในพญานาค ภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยววิถีใหม่ ซึ่งจังหวัดมุกดาหารเป็นพื้นที่ติดริมแม่น้ำโขง จึงมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับพญานาคที่เกี่ยวพันกับแม่น้ำโขงมาอย่างช้านานจึงได้กำหนดจัดงาน มหัศจรรย์มุกดาหาร ๓ พิภพ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อบูชาพญานาค ๓ องค์ที่ปกปักรักษาลุ่มแม่น้ำโขงจังหวัดมุกดาหาร ภายใต้ ๔ กิจกรรมหลัก ตลอดระยะเวลา ๔ เดือนโดยได้จัดพิธีบวงสรวงและตั้งกองกฐินพญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช (พญานาคดิน ) และพญาอนันตนคราช (พญานาคน้ำ) และพิธีบวงสรวงและตั้งกองกฐินพญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช (พญานาคฟ้า) นอกจากนี้ยังกำหนดจัดพิธีสวดมนต์เมือง ฟังธรรมกลางแม่น้ำโขงในคืนวันออกพรรษาวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และพิธีจุดเทียนขึ้นภู ทอดกฐินพญานาค ๓ พิภพแด่องค์พระใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ในวันที่  ๒๒ ตุลาคม  ๒๕๖๔  ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  สำหรับในวันที่  ๓  กันยายน  ๒๕๖๔  เป็นพิธีบวงสรวงและตั้งกองกฐินพญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช (พญานาคฟ้า) ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

                    นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า พิธีบวงสรวงและตั้งกองกฐินพญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช (พญานาคฟ้า) ถือเป็นครั้งสุดท้ายของการจัดพิธีบวงสรวงและตั้งกองกฐินพญานาคทั้ง ๓ พิภพ ซึ่งจังหวัดมุกดาหาร ได้กำหนด ให้ “งานมหัศจรรย์มุกดาหาร ๓ พิภพ” Miracle Mukdahan เป็นงานประจำปี และหลังจากนี้ พี่น้องประชาชนที่ศรัทธาพญานาค สามารถมาไว้บูชาได้ตลอดทั้ง ๓  แห่ง ซึ่งจะเปิดเป็น เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “เส้นทางแห่งศรัทธาตามรอยนาคา ๓ พิภพ” และไหว้ขอพรพระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ ที่ประดิษฐานอยู่บนเขาภูมโนรมย์ ที่ทั้งยังสัมผัสบรรยากาศ วิว สองฝั่งแม่น้ำโขง ได้อีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 28,569