สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ถวายคำแนะนำวัดที่มายืนยันการรับงบประมาณอุดหนุนบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

                   วันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร นายวีระเกียรติ  สานุทัศน์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์  กิ่งพรมภู นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ถวายการต้อนรับและให้คำแนะนำวัดที่มายืนยันการรับงบประมาณอุดหนุนบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน  ๑๖ วัด 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 28,574