คณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร(ธ) ร่วมกับจังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

วันเสาร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
เวลา ๑๓.๐๐ น. 

นางเพลินพิศ น้อยคนดี นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร(ธ) และจังหวัดมุกดาหารจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

โดยได้รับเมตตาจากพระครูอุดมสุนทรธรรมโฆษิต เจ้าคณะอำเภอหนองสูง(ธ) เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายเชวงศักดิ์  พลเยี่ยม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ณ วัดป่าถ้ำตาดา(ธ) บ้านหนองหอย ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 11,276