สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหา ร่วมพิธีเปิดการตรวจใบตอบธรรมศึกษาชั้นตรี คณะสงฆ์ภาค ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๔
วันอังคารที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายวีระเกียรติ สานุทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีเปิดการตรวจใบตอบธรรมศึกษาชั้นตรี คณะสงฆ์ภาค ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๔
โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระเทพวิสุทธิโมลี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๐ เป็นองค์ประธานในพิธี
ณ ศูนย์การคณะสงฆ์ภาค ๑๐ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,707