สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจสภาพป่า เพื่อประโยชน์ในการยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อสร้างวัด ตามมาตรา ๑๖ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ ที่พักสงฆ์ป่าแก้งช้างเนียม บ้านแก้งช้างเนียม ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เวลา ๑๓.๐๐ น.

นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายศุภกานต์ พิกุลศรี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจสภาพป่า ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๔ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และผู้ใหญ่บ้านแก้งช้างเนียม เพื่อประโยชน์ในการยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อสร้างวัด ตามมาตรา ๑๖ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ณ ที่พักสงฆ์ป่าแก้งช้างเนียม บ้านแก้งช้างเนียม ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 122,475