พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดบำเพ็ญพระราชกุศล ๕๐ วัน (ปัญญาสมวาร) พระราชทานศพ พระครูจันทรวิสุทธิ์ (ล้วน จนฺทสาโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีมงคลเหนือ พิธีรับพระราชทานฉันภัตตาหารเพล ณ กุฏิรับรองหลังใหญ่ วัดศรีมงคลเหนือ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เวลา ๑๑.๐๐ น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดบำเพ็ญพระราชกุศล ๕๐ วัน (ปัญญาสมวาร) พระราชทานศพ พระครูจันทรวิสุทธิ์ (ล้วน จนฺทสาโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีมงคลเหนือ พิธีรับพระราชทานฉันภัตตาหารเพล ณ กุฏิรับรองหลังใหญ่ วัดศรีมงคลเหนือ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดบำเพ็ญพระราชกุศล ๕๐ วัน (ปัญญาสมวาร) พระราชทานศพ พระครูจันทรวิสุทธิ์ (ล้วน จนฺทสาโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีมงคลเหนือ พิธีรับพระราชทานฉันภัตตาหารเพล โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร ,พระเดชพระคุณ พระสุทธิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร(ธรรมยุต) พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน ๑๐ รูป ร่วมประกอบพิธี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการร่วมประกอบพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

ในการนี้นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร พร้อมนางแสงมณี ชนะวัฒน์ปัญญา นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ นำบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประกอบพิธีในครั้งนี้

ณ วัดศรีมงคลเหนือ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 111,775