พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดบำเพ็ญพระราชกุศล ๕๐ วัน(ปัญญาสมวาร) พระราชทานศพ พระครูจันทรวิสุทธิ์ (ล้วน จนฺทสาโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีมงคลเหนือ พิธีทอดผ้าไตร รับฟังพระธรรมเทศนา ณ กุฏิรับรองหลังใหญ่ วัดศรีมงคลเหนือ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เวลา ๑๗.๐๐ น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดบำเพ็ญพระราชกุศล ๕๐ วัน(ปัญญาสมวาร) พระราชทานศพ พระครูจันทรวิสุทธิ์ (ล้วน จนฺทสาโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีมงคลเหนือ ประกอบพิธีทอดผ้าไตร รับฟังพระธรรมเทศนา ณ กุฏิรับรองหลังใหญ่ วัดศรีมงคลเหนือ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดบำเพ็ญพระราชกุศล ๕๐ วัน พระราชทานศพ พระครูจันทรวิสุทธิ์ (ล้วน จนฺทสาโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีมงคลเหนือ โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร ,พระเดชพระคุณ พระสุทธิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร(ธรรมยุต) พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน ๑๐ รูป ร่วมประกอบพิธี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการร่วมประกอบพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

ในการนี้นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร พร้อมนางแสงมณี ชนะวัฒน์ปัญญา นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประกอบพิธีในครั้งนี้

ณ วัดศรีมงคลเหนือ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 122,472