สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมและรับรองผลการตรวจรายงานกรมป่าไม้พิจารณาอนุญาตให้ใช้พื้นที่ สำนักสงฆ์รัตนมงคล

           วันที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๖๕  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  นางแสงมณี  ชนะวัฒน์ปัญญา  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายศุภกานต์  พิกุลศรี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร เจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เขต ๗ ขอนแก่น เพื่อตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมและรับรองผลการตรวจรายงานกรมป่าไม้ เรื่อง พิจารณาอนุญาตให้ใช้พื้นที่ สำนักสงฆ์รัตนมงคล บ้านคำพอก ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 111,783