สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ออกนิเทศศูนย์อบรมตามโครงการส่งเสริมทักษะวิชาการทางพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เขตจังหวัดยโสธร และจังหวัดมุกดาหาร

               วันที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๖๕  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  นางแสงมณี  ชนะวัฒน์ปัญญา  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นางสาวขจีจิตต์  ขอพิมาย นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนายศุภกานต์  พิกุลศรี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ออกนิเทศศูนย์อบรมตามโครงการส่งเสริมทักษะวิชาการทางพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  เขตจังหวัดยโสธรและจังหวัดมุกดาหาร ณ โรงเรียนเจ้าพระยาบดินทรเดชา อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธ  และโรงเรียนวัดศรีบุญเรืองวิทยา อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 111,777