ประชุมผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการจริยธรรม ประจำจังหวัดมุกดาหาร

                     วันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  นางแสงมณี  ชนะวัฒน์ปัญญา นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการจริยธรรม ประจำจังหวัดมุกดาหาร  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 76,894