พระครูพิศิษฏ์จริยานุยุต (ยิ่งศักดิ์ อภิวฑฺฒโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพธิดาราม เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๑๐ ผู้แทนแม่กองทธรรมสนามหลวง ตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดศรีบุญเรือง จังหวัดมุกดาหาร

                     วันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  พระครูพิศิษฏ์จริยานุยุต (ยิ่งศักดิ์ อภิวฑฺฒโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพธิดาราม กรุงเทพมหานคร เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๑๐ ผู้แทนแม่กองทธรรมสนามหลวง ตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดศรีบุญเรือง  ตำบลศรีบุญเรือง  อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 76,886