สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมพิธีสวดมนต์เมืองมุกดาหารและแสดงธรรมกลางแม่น้ำโขง งานสมโภชพระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ และกิจกรรมจุดเทียนขึ้นภูบูชาพระใหญ่

                      วันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๓๐ น.  นายวีระเกียรติ สานุทัศน์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นางแสงมณี  ชนะวัฒน์ปัญญา นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมพิธีสวดมนต์เมืองมุกดาหารและแสดงธรรมกลางแม่น้ำโขง งานสมโภชพระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ และกิจกรรมจุดเทียนขึ้นภูบูชาพระใหญ่ ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๒ 


image รูปภาพ
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 76,910